Roczne podsumowanie

Zbliża się koniec roku więc czas na różnego rodzaju podsumowania. W zakładach pracy wiąże się to głównie z przeprowadzeniem inwentaryzacji. Inwentaryzacje magazynów, biur, sklepów i innych placówek skutecznie obsługuje firma inwentaryzacyjna. Inwentaryzacje dla firm przeprowadzane są sprawnie przez grono osób mające w tym zakresie duże doświadczenie.
Często zakład pracy przeprowadza inwentaryzację we własnym zakresie.

Jednak chcąc zaoszczędzić czas, by produkcja szła nieprzerwanie, wydziela się rejony, w których przeprowadza się inwentaryzację i przechodzi do kolejnego. Firma inwentaryzacyjna podchodzi do tego ze szczególną znajomością rzemiosła. Oprócz inwentaryzacji firma może również wykonywać inne zlecenia.

Wprowadzanie kodów kreskowych, przecena towarów i inne. Inwentaryzacje dla firm BenSOL to ulga dla pracodawców. Załoga nie musi brać w niej udziału. Inwentaryzacje magazynów to żmudna praca. Czasem na regałach towar jest pomieszany i trzeba najpierw dokonać selekcji. Po dokładny umieszczeniu asortymentów na swoich miejscach można przejść do liczenia. Jeżeli zdarzy się, iż niezauważony przedtem asortyment znajduje się w innym miejscu, należy go dopisać do odpowiedniej rubryki, wprowadzając poprawkę. Towar uszkodzony wpisuje się na specjalną listę.

Po skończonej inwentaryzacji należy dokonać weryfikacji. Osoba lub osoby z zewnątrz dokonują wyrywkowych kontroli. Jeżeli wszystko się zgadza ze stanem fizycznym lub występuję nieścisłości – wystawia się protokół pokontrolny. Sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji gwarantuje szybkie przystąpienie do pracy, co przekłada się na poniesienie mniejszych strat. Aby wynik inwentaryzacji był w pełni zadowalający, należy dbać o to, by w czasie całego roku dokładnie sprawdzać stan dostaw. Wówczas zasoby magazynu będą odzwierciedlać prawidłowe pokrycie w towarze. Również należy eliminować wszelkie pomyłki związane z wysyłką /sprzedażą/. Błąd wynikający z różnicy między ilością towaru zamówionego, a sprzedanego poważnie zakłóci stan ilościowy.