Jak zacząć prowadzenie firmy w Hiszpanii?

Chęć podjęcia się prowadzenia firmy za granicą zazwyczaj dotyczy osób, które są już w pewien sposób związane z danym krajem, pracowały na jego terenie przez co najmnej kilka miesięcy, posiadają wiedzę, doświadczenie i chcą przeprowadzić się do Hiszpanii na dłuższy czas. Wielu specjalistów uważa, że sam proces zakładania firmy w Hiszpanii jest dość podobny pod względem proceduralnym do tego, co znamy z naszych polskich przepisów.

Nie każdy jednak tak perfekcyjnie orientuje się w przepisach, a nawet jeśli pewna analogia jest dostrzegalna- na pewno założenie firmy w obcym kraju będzie pewnym wyzwaniem. Dodatkowo, to nie oznacza, że proces ten nie jest czasochłonny. Aby nasza firma w Hiszpanii mogła w ogóle zaistnieć, konieczna jest rejestracja w tamtejszym urzędzie skarbowym oraz zakładzie ubezpieczeń społecznych. Hiszpania znacząco ułatwia rejestrację obywatelom Unii Europejskiej, a także osobom z Europejskiego Okręgu Gospodarczego oraz ze Szwajcarii. Oczywiście, to co za pewne jest dla nas kwestią oczywistą to konieczność płacenia podatków z tytułu prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy są zobligowani do kwartalnych rozliczeń, kiedy to odprowadzają podatek VAT, a także do rozliczeń rocznych związanych z podatkiem dochodowym.

 

Ważne kwestie księgowe

 

Jeśli chodzi o rozliczenia, nie będzie ich na początku aż tak dużo, wymagają one jednak podstawowej wiedzy na temat prowadzenia księgowości. A ponieważ prowadzenie rachunków dla wielu osób jest czymś nowym i trudnym, a przede wszystkim angażującym czasowo, wiele osób zwraca się do biur rachunkowych, które taką księgowość będą prowadzić w ich imieniu. Daje to pewność, co do poprawności przesyłanych sprawozdań oraz tego, że zawsze będą przekazane do urzędu na czas. Oczywiście, tak jak i w Polsce, warto wiedzieć o tym, że w przypadku niektórych zawodów, aby móc podjąć pracę trzeba posiadać kwalifikacje uznawane w Hiszpanii. Mowa tutaj o zawodach regulowanych, a do takich należy zawód prawnika, lekarza, nauczyciela czy inżyniera.