Co trzeba wiedzieć jeszcze zanim zaczniemy startować w przetargach?

biznesmani

Przetargi i zamówienia publiczne stanowią projekty, jakie wykonuje się na rzecz instytucji publicznych. W myśl stanowionego prawa, instytucje pożytku publicznego nie mogą w żaden inny sposób realizować zamówień, jak poprzez przetargi, których podstawą są zawsze specyfikacje istotnych warunków zamówienia. W praktyce, ilość wymogów formalnych, jakie wiążą się z takimi zamówieniami jest ogromna, a przez niektóre specyfikacje naprawdę bardzo trudno jest przebrnąć. Jednakże, niektóre zamówienia są naprawdę atrakcyjne- zarówno jeśli chodzi o prestiż jednostki, dla której są realizowane, wysokie budżety, a także specyfikę i ciekawy ich charakter. Tym samym wiele firm chce wystartować z tematyką przetargów i ich pracownicy zaczynają regularnie przeglądać pojawiające się oferty. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że w wielu przypadkach będzie się to wiązało z kosztami.

Wadium, a także zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Inwestorzy zabezpieczają swoje interesy na szereg różnych sposobów. Pierwszym z nich jest konieczność wpłaty wadium- kwoty, która zazwyczaj wynosi około kilku tysięcy złotych, która może przepaść, jeśli wykonawca wygra przetarg, ale z własnej winy nie podpisze z inwestorem umowy na realizację projektu. Inwestorzy zabezpieczają się także poprzez żądanie opłacenia kwoty na poczet należytego wykonania umowy- jeśli inwestor odbierze projekt i potwierdzi, że został on poprawnie wykonany- zwraca taką kwotę wykonawcy. Żeby jednak wykonawca nie musiał zamrażać tak dużych sum pieniędzy, które mógłby przeznaczyć na realizację projektu- może skorzystać z gwarancji, jakie udzielają wyspecjalizowane w tym celu towarzystwa ubezpieczeń. Mogą one pośredniczyć pomiędzy wykonawcą i inwestorem i w imieniu wykonawcy przedłożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Dzięki temu wykonawca może mieć znacznie lepszą płynność finansową.

Potrzebujesz pomocy w braniu udziału w przetargach? Odwiedź stronę: gwarancjeprzetargowe.pl